Vincent Ceulemans

Vincent Ceulemans (°1981, Antwerpen) is al zo lang hij het zich herinneren kan gefascineerd door alles wat knoppen en schermpjes heeft. Hij lijdt aan een chronische slaapstoornis die men ‘lezen’ noemt. Muziek is één van de pijlers van zijn leven. Maar zijn levenskeuze is die van norbertijn in Averbode. Als kloosterling en priester blijft hij ook met technologie en wetenschap bezig. Sinds eind 2015 is hij een fervent Ingress speler.

Archieven